Πρέβεζα - 4ο Διεθνές Συνέδριο

Οι βασικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Σύγχρονες τάσεις στην διοίκηση των επιχειρήσεων


  • Επιχειρηματικότητα και οικονομική ανάπτυξη


  • Τεχνολογία και Καινοτομία ως εργαλεία ανάπτυξης


  • Οικονομική του δημοσίου τομέα


  • Τράπεζες, διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές


  • Τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας


 
 
Πρέβεζα 13 & 14 Οκτωβρίου 2011 - 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο