Πρέβεζα - 4ο Διεθνές Συνέδριο

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • 30 Απριλίου 2011
  Προθεσμία αποστολής περιλήψεων (σε ηλεκτρονική μορφή)

 • 15 Μαΐου 2011
  Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων

 • 3 Ιουνίου 2011
  Προθεσμία αποστολής πλήρους κειμένου εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή)

 • 30 Ιουνίου 2011
  Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

 • 15 Ιουλίου 2011
  Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής – εγγραφής

 • 13 – 14 Οκτωβρίου 2011
  Ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου

 
 
Πρέβεζα 13 & 14 Οκτωβρίου 2011 - 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο