Πρέβεζα - 4ο Διεθνές Συνέδριο

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Ιωάννης Γκανάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικής

Μέλη:

  • Αριστείδης Αναγνωστάκης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ηπείρου
  • Νικόλαος Αρνής, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ηπείρου
  • Ευάγγελος Χύτης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ηπείρου
  • Μιλτιάδης Παππάς, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΤΕΙ Ηπείρου

 
 
Πρέβεζα 13 & 14 Οκτωβρίου 2011 - 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο