Πρέβεζα - 4ο Διεθνές Συνέδριο

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Αλίνα Χύζ, Καθηγήτρια, ΤΕΙ Ηπείρου

Μέλη:

 • Angelidis Angel, European Parliament
 • Bilski Janusz, University of Lodz, Poland
 • Fabjancic Zarjan, Univerza v Ljubljani, Slovenia
 • Lassithiotakis Konstantin, VIA University College, Denmark
 • Karagoz Murat, Inonu University, Turkey
 • Marsden Terry, Cardiff University, United Kingdom
 • Memaj Fatmir, University of Tirana
 • Nowak Alojzy, Warsaw University, Poland
 • Steagall Jeffrey, University of North, Florida, USA
 • Vellante Sergio, University of Potenza, Italy
 • Βασιλείου Δημήτρης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Γκανάς Ιωάννης, TEI Ηπείρου
 • Γκίκας Γρηγόριος, TEI Ηπείρου
 • Κάντζος Κωνσταντίνος, ΤΕΙ Πειραιά
 • Ηρειώτης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Καραγιάννης Στέφανος, ΤΕΙ Λαμίας
 • Κιόχος Πέτρος, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Μαυρίδης Δημήτριος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανάγου Βασίλειος, ΤΕΙ Πειραιά
 • Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, ΤΕΙ Αθηνών
 • Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τσούνης Νικόλαος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Υψηλάντης Παντελής, ΤΕΙ Λάρισας
 • Φράγκος Χρήστος, ΤΕΙ Αθηνών

 
Πρέβεζα 13 & 14 Οκτωβρίου 2011 - 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο